For brukere av GPS

    N61º 53,305'
 E009º 29,256'




Webcam



Utsikt fra Rondane Haukliseter Fjellhotell, 2673 Høvringen. www.rondane.com