For brukere av GPS

    N61º 53,305'
 E009º 29,256'
Rondane nasjonalpark


Rondane Nasjonalpark på i alt 572 km² ble fredet i 1962. Kjernen i parken er selve Rondanemassivet – i manges øyne det fineste og flotteste fjellparti i landet. Fredning innebærer at det ikke er tillatt å bygge bilveier, nye fjellstuer/hytter eller gjøre andre inngrep. All vegetasjon er fredet. Selv tørre trær skal stå, da disse kan gjøre nytte som bosted for fugler. Motorisert ferdsel er ikke tillatt.

Rondane Nasjonalpark er et utpreget høyfjellsområde. Store deler av parken ligger over 1445 meter.
Ti topper rager mer enn 2000 m til værs. Rondslottet (2178) og Storranden (2138) er de høyeste.

I hele Rondane finnes det utallige spor etter de siste istidene. Trange botner, juv og store terrassepartier er alle minner fra siste istid.

Fredning av Rondane gir deg som tilreisende garanti for hvordan du kan oppleve naturen her hos oss, men det stiller også krav til hvordan du som vår gjest skal ta hensyn til denne naturrikdommen.

I Rondane er det observert i alt 124 forskjellige fuglearter og 28 sorter pattedyr. 20 av disse er bofaste. Her finnes 240 arter høye planter og over 300 arter mose og lav.

Naturen i Rondane en vakker sommerdag

Den siste rene villreinstammen i landet.

Reinens trekkvaner og beiteområder er de samme i dag som de alltid har vært.

Villreinstammen i Rondane er den siste rene villreinstammen vi har i landet. Reinen har vært i Rondane i tusenvis av år. Det finnes mange spor etter gammel fangstkultur i Rondane. Flere steder kan du se gamle fangstgraver for villrein og spor etter eldgamle gravrøyser og bosettinger. De eldste reingravene er tidfestet til år null, de nyeste er brukt helt opp til 1800-tallet. Ved Rondvassbu og Smuksjøseter er det anlegg like ved turistråket.